национален телефон:

0700 10 218

Ремонт на климатик:

Климатикът е незаменима техника, без която да вече трудно да се справим през летните жеги. Важно е да се разбере, че оборудването трябва да работи безопасно, така че собствениците трябва да се грижат за навременна диагностика и ремонт, елиминиране на течове на вредни вещества, замяна на филтри, както и да контролират измерването на налягането на фреона от време на време. За това е по-добре да се използват квалифицираните специалисти, които ще правят всичко бързо и ефективно!

Основни причини за проблеми при климатичните системи

 

1. Натрупванията на прах от циркулираният въздух задръстват и външните и вътрешните блокове на климатика. Затова те трябва да се почистват периодично. При попадане на частици прах в радиатора, започва работа при натоварен режим, който е предпоставка за повреда.

2. Само квалифициран специалист по климатична техника разполага с пълният набор знания и инструменти за да извърши качествена диагностика. Първо, необходимо е да се провери работоспособността на дисплея на всички режими, да се направят измервания на нивото на охлаждащата течност, както и да се провери електрическата система. Второ, специалистът ще може да регулира и настрои режимите, да замени, ако е необходимо, елементи и механизми.

3. Тестване на уред във всички работни условия представлява обновяване на работоспособността, благодарение на което е възможно да се постигне благоприятен микроклимат. Ако не проверите всички възможни натоварвания на уреда, това може да доведе до сериозни последствия под формата на самостоятелно изключване или неохлаждане на стаята до желаната температура и др.

Много са причините, поради които може да се повреди домакинският електроуред - небрежна експлоатация, обичайното износване на части и агрегати, или дори токов удар. Благодарение на опитният майстор, проблемите Ви ще останат на заден план.
Ще проведем диагностика и ще извършим необходимият ремонт при това с качествени оригинални резервни части.

Необходимо е само да направите Вашата заявка за ремонт на националният ни телефон: 0700 10 218 
В най-кратък срок оператор ще се свърже с вас за доуточняване на заявката Ви и за насрочване на час за посещение от сервизен специалист.